II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLU (Başkan)

Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ceyhun ÖZÇELİK

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Servet KAVAK

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Mehmet GÜNLÜK

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Uğur DOĞAN

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Aytekin FIRAT

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Sevinj JABBAROVA

 Nahçıvan Devlet Üniversitesi