IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Assoc. Prof. Dr. Asiye KARTAL                             Pamukkale Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Ceyhun ÖZÇELİK                        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Ekrem AYAN                                Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Emin ŞIHALİYEV                        Nahçivan Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ                     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     

 

Ph. D. Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU                Pamukkale Üniversitesi 

Ph. D. Levent KARADAĞ                                      Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ph. D. Mehmet GÜNLÜK                                       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ph. D. Sevinj JABBAROVA                                    AMEA Ulusal Bilimler Akademisi

Ph. D. Suavi TUNCAY                                            Ege Üniversitesi