IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Assoc. Prof. Dr. Asiye KARTAL
Pamukkale Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Ekrem AYAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Emin ŞIHALİYEV
Azerbaycan Milli Elemler Akad.
Assoc. Prof. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ph. D. Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU
Pamukkale Üniversitesi