IV. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - BANDIRMA

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Gülay BÖREKÇİ                                      Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ                               İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER                             İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Rena SULTANOVA                                  Azerbaycan İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin KESİCİ                                           Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Başar SEMİZ                                   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Aslı GÜNEŞ                                  İzmir Demokrasi Üniversitesi           

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ÇEKEN                           Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ           Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Süsran Erkan EROĞLU               Selçuk Üniversitesi