II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

        DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Banu BAYAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite

Prof. Dr. Birol AKGÜN

SDE – Stratejik Düşünce Enstitüsü

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin KESİCİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Başar SEMİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Susran Erkan EROĞLU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi