II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bilim Kurulu - I

Bilim Kurulu - I

BİLİM KURULU - I

Prof. Dr. Ali AKAR

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 Erciyes Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM

Pamukkale Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Banu BAYAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

İstanbul Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN

Ege Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Esra BURCU

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ

University Of Central Florida

ABD

Prof. Dr. George GRİGORE

Romanya Doğu Dilleri Üniversitesi

Romanya

Prof. Dr. Gülnihal KUTLU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Irena DARGİNAVİCİENE

Klaipeda University

Litvanya

Prof. Dr. İhsan SEZAL

TOBB Eko. ve Tek. Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Kılıçhan BAYAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Hon. Dr. Matthias GLEİTZE

University Oswiecim

Polonya

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Adnan Menderes Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv.

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa TALAS

 Ömer Halisdemir Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN

Erciyes Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Nadezda STOJKOVİC

Niş Devlet Üniversitesi

Sırbistan

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Raushan AVAKOVA

Al–Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Kazakistan

Prof. Dr. Rena SULTANOVA

Azerbaycan İktisat Üniversitesi

Azerbaycan

Prof. Dr. Rupprecht BAUR

Duisburg-Essen Universitaet

Almanya

Prof. Dr. Seyit KASKABASOV

L. Gumilev Avrasya Milli Üniv.

Kazakistan

Prof. Dr. Somali GUPTA

Dhamdha CLC Government College

Hindistan

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN

Maltepe Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Tahir BALCI

Çukurova Ünv.

Türkiye

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Umut AVCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Valeriy RYALBALKİN

Ukrayna Doğu Dilleri Üniversitesi

Ukrayna

Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye

Prof. Dr. Zhanat AİMUKHAMBET

L. Gumilev Avrasya Milli Üniv.

Kazakistan

Prof. Dr. Hab. Witold STANKOWSKI

University Oswiecim

Polonya