II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Bildirilerin Yayımlanması

Bildirilerin Yayımlanması

Kongremizde sunulmak üzere kabul edilecek bildiriler, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı olarak elektronik ortamda basılacaktır. Özet formatı hakkında bilgiler "Bildiri Gönderme" linki altında açıklanmaktadır.

 

Ayrıca tam metin olarak değerlendirilmesi talep edilen bildiriler;

OPUS -Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi'nin

Gençlik Araştırmaları Dergisi

* Akademik Bakış Dergisi'nin 

* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi'nin - (Özel Sayı)

 

formatına uygun olarak hazırlanıp, ilgili derginin hakem sürecinden geçtikten sonra kabul edildiği takdirde, makale olarak basılacaktır.